Visoka škola tehničkih strukovnih studija - Čačak - Moderna znanja u školi sa tradicijom
INDEX PRESS
Sada je vreme! Uđi u priču!

Vreme, za tvoju reakciju!

Visoka škola tehničkih strukovnih studija Čačak, te poziva da se odazoveš izazovu i ugrabiš svoju šansu i ostvariš se intelektualno i profesionalno za samo 3 godine!
Da li znaš šta želiš da studiraš? Koji su tvoji planovi za dalje u životu?
Dani otvorenih vrata su u toku, sada je vreme, da postaviš pitanje!
Mi ti nudimo odgovor gde bi mogao da budeš sledeće 3 godine.

Moderna znanja u školi sa tradicijom!

Ovo je tvoj vodič do veoma bitnih tema kojima si sada suočen, a to je upis na fakultet, odnosno, visoku školu.
Korak koji će u mnogome odrediti tvoju budućnost.

Znajući kako to može biti veoma strestan period odlučili smo da ti ponudimo odgovore na neka pitanja.

P.S.
Ako imaš neko pitanje, na koje ovde nismo uvrstili, a vezano je za tvoje buduće školovanje, slobodno nas kontaktiraj.

Prijavljivanje kandidata biće naknadno objavljeno.

NAPOMENA

Lica sa posebnim potrebama mogu polagati prijemni ispit na način prikagođen njihovim potrebama koji predlože prilikom prijave na konkurs.

DRUGI UPISNI ROK

Biće naknadno objavljen.

Kandidat (da, to znači ti) treba da ponese sledeća dokumenta potrebna za prijavljivanje:

 • Prijavu (na obrascu Škole);
 • Svedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja;
 • Diplomu o završnom ispitu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3.500,00 dinara na tekući račun Škole (840-998666-72).
  Primer 'Naloga za uplatu'.

Prilikom prijave kandidati (sad već znaš o kome je reč) podnose kopije dokumenata, a orginale na uvid.

DRUGI UPISNI ROK

Sve navedeno važi i za drugi upisni rok.

NAPOMENA

Komplet za prijavu na konkurs se kupuje u skriptarnici Škole, na prvom spratu.

Datum polaganja biće naknadno objavljen.

Kandidati mogu izabrati da li žele polagati prijemni iz Matematike ili Test opšteg znanja.

Obezbedili smo besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Detaljnije informacije možete dobiti ako pozovete 032/302-782 ili 032/302-755.

DRUGI UPISNI ROK

Biće naknadno objavljen.

U prostorijama (slušaonicama) Visoke škole tehničkih strukovnih studija u Čačku, ulica Svetog Save br. 65.

Slušaonice 21, 111, 112, 114, 115, 116, 117.

Kandidati će biti raspoređeni prema tome koji test su izabrali da polažu. Tačan raspored polaganja ispita biće objavljen naknadno.

NAPOMENA:

Kandidati su obavezni da sa sobom ponesu:

 • Identifikacioni karton (dobija se u Školi, po prijavi);
 • Ličnu kartu ili neki drugi dokument sa slikom;
 • Pribor za pisanje.
NAPOMENA:

Kandidatima nije dozvoljena upotreba digitrona (kalkulatora), mobilnog telefona, PDA uređaja, "bubica", niti bilo kog drugog uređaja tokom polaganja prijemnog ispita.

Mnogo! :)

U suštini ne može se dati egzaktan odgovor na to pitanje, jer znanje svakog od kandidata se razlikuje. Tako da ispit se nekome može činiti lakši, dok nekome teži.

Ipak, sigurno je da će težina biti srazmeran ispitima koji su polagale prethodne generacije. Bitno je da kandidati dođu bez treme i skoncentrisani.

Iz informatora, odnosno zbirke rešenih zadataka.

Informator sa zbirkom rešenih zadataka i testom znanja za polaganje prijemnog ispita može se nabaviti u Školi ili poručiti telefonom na broj 032/302-791.

Informator, takođe, možete preuzeti sa našeg sajta, klikom na link.

U školskoj 2010./2011. Škola upisuje studente na šest studijskih programa, 264 studenata za finansiranje iz budžeta i 286 samofinansirajućih studenata.

Ove godine raspored budžet/samofinansiranje izlgleda ovako:

Akreditovani studijski programi Budžet Samofinansiranje Ukupno
Elektroenergetika 45 35 80
Elektronika i računarstvo 33 27 60
Industrijska informatika 70 50 120
Proizvodno mašinstvo 11 19 30
Grafička tehnika 45 35 80
Proizvodni menadžment 60 120 180

Školarina iznosi 58.000,00 din. i plaća se u ratama:

 • Prva rata - 18.000,00 din. (plaća se pri upisu),
 • Preostali iznos - 8 rata po 5.000,00 din.

Školarina za strane državljane iznosi 1.300 eura (€) u dinarskoj protivvrednosti.

Preliminarna biće naknadno objavljena.

Zavisi od gužve. :)

Upis primljenih kandidata, nakon prvog upisnog roka, biće naknadno objavljen.

Upis primljenih kandidata, nakon drugog upisnog roka, biće naknadno objavljen

NAPOMENA:

Vreme i datum upisa se može naknadno promeniti. Zbog toga molimo kandidate da redovno posećuju sajt i time budu blagovremeno obavešteni o eventualnim promenama.

Zavisi od gužve. :)

 • Originalna razredna svedočanstva (I, II, III, IV razred);
 • Original diplome o završenoj srednjoj školi;
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih;
 • Popunjen obrazac ŠV-20;
 • Indeks (ŠV-20, indeks, kupuju se u Školi – cena 600,00 din.);
 • Dve lične fotografije (4 x 6 cm);
 • Potvrda o uplati prve rate školarine (za samofinansirajuće studente - I rata u iznosu od 18.000,00, žiro račun br. 840-998666-72);
 • Dokaz o uplati za potporni fond i osiguranje studenata u iznosu od 800,00 (važi za sve studente ž. r. br. 155-1632-61)
NAPOMENA:

Indeks i ŠV obrasci kupuju se u skriptarnici Škole na prvom spratu.

Svaka godina studija ima dva semestra. Semestri se mogu porediti sa polugodištima u osnovnom i srednjoškolskom sistemu obrazovanja.

Nastava u prvom, zimskom, semestru počinje 1. Oktobra, a po pravilu završava se 15. Januara iduće godine.

Nastava u drugom, letnjem, semestru počinje 16. Februara, a po pravilu završava se 30. Maja.

Kao i na svim drugim visoko školskim ustanovama termini su podeljeni prema mesecima. Postoje Januarski, Aprilski, Junski, Septembarski i Oktobarski.

Postoje zimski i letnji raspust.

Zimski raspust počinje 15. Januara, a završava se 15. Februara.

Letnji raspust počinje 5. Jula, a završava se 25. Avgusta.

Eventualno pomeranje ovih datuma je moguće, a studenti će biti uredno obavešteni.

Studije traju 6 semestara, odnosno 3 godine, što čini 180 ESPB bodova čime se stiče diploma visokog obrazovanja strukovnih studija (Bachelor. appl.).

U prvu godinu studija može da se upiše lice koje ima obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova, i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

 
 
Visoka škola tehničkih strukovnih studija - Čačak